dimecres, 22 de desembre de 2010

CiU dóna suport a la Carta de Drets i Deures

Bon dia,

En el passat ple de l'ajuntament de Barcelona es va aprovar el text de la Carta de ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona.

Adjunto el vídeo en el que, com a representants del Grup municipal de CiU, explico el nostre vot favorable així com el link des del qual us podreu descarregar el text íntegre de La Carta.
Han esta dos anys de treball intens que finalment han vist el seu resultat.
 
http://w3.bcn.cat/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,259064949_271177360_1_1421844103,00.html?accio=detall&home=

dimarts, 21 de desembre de 2010

CiU critica que el Govern Municipal, sense presentar un Pla de Protecció del Nucli Antic de Sant Andreu, es limita a suspendre llicències per 1 any

El Govern Municipal, que presideix Jordi Hereu, va presentar en la darrera Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Habitatge, celebrada el passat 9 de desembre de 2010, l’aprovació de la Suspensió de la tramitació dels instruments de planejament urbanístic derivat i dels projectes de gestió urbanística, així com l’atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, d’edificació de nova planta, d’enderrocament de construccions, i de gran rehabilitació. Com ha explicat el regidor de CiU, Raimond Blasi, “aquesta suspensió hauria de ser el punt de partida per garantir la protecció de cascs antics, com el del districte de Sant Andreu, però ens presenta dubtes, no veiem que es garanteixi amb condicions la protecció del casc antic” i per aquest motiu el Grup de CiU es va abstenir en aquella votació. “Estem a favor de protegir aquest àmbit però les formes han de canviar”.

El regidor de CiU ha explicat els motius d’aquesta abstenció: el Govern Municipal, liderat per la Regidora d’Urbanisme i també Regidora del Districte de Sant Andreu, no ha mostrat cap dels treballs per la redacció d’un Pla de Protecció d’aquest àmbit. Aquest fet fa suposar que no existeix cap document i que no s’ha pogut treballar ni amb entitats veïnals ni associacions. “En un context polític on l’horitzó més proper són unes eleccions municipals, no es pot donar suport a suspendre durant un any l’atorgament de llicències urbanístiques, tenint en compte que aquesta suspensió en cap cas es pot prorrogar”.
Blasi ha destacat que “des del Grup Municipal de Convergència i Unió al Districte de Sant Andreu hem manifestat reiteradament el suport a la voluntat de preservar i revitalitzar el nucli històric del Districte de Sant Andreu. Però tot i aquest posicionament, i en un acte de responsabilitat, ens vam abstenir davant l’aprovació d’aquesta suspensió”.

A parer del regidor de CiU “el risc de perdre la oportunitat de tramitar un document de protecció de valors tan preuats és massa alt per ara tenir preses”. Blasi ha afegit que “a hores d’ara, la regidora del districte i d’Urbanisme encara no ha presentat cap projecte de protecció del nucli antic de Sant Andreu, per aquest motiu es va demanar la retirada del punt de l’ordre del dia del a Comissió per tal de portar-lo a la següent del mes de gener, i així tenir temps de poder estudiar i discutir el suposat document sobre el qual està treballant el Govern, amb la voluntat d’aconseguir un ampli consens que garanteixi poder tirar endavant, amb condicions, la protecció del casc antic de Sant Andreu”.