divendres, 26 de setembre de 2008

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 1 D'OCTUBRE DIA DE LA GENT GRAN

Avui he donat lectura al ple de l'Ajuntament a la Declaració institucional que us adjunto i que ha estat aprovada per unanimitat per tots els grups del consistori a proposta nostra, de CiU.


Atès que l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució 45/106, de14 de desembre de 1990, va proclamar el dia 1 d'octubre, com a Dia Internacional de la gent gran.

Atès que en aquest dia Internacional volem recordar la importància que té que les persones grans continuïn tenint una vida activa i el dret que també tenen de gaudir d’uns serveis que els permetin tenir la qualitat de vida que es mereixen, desprès de l’aportació que han fet a la societat.

Atès que la Barcelona d’avui és el resultat dels esforços i de la feina duta a terme per la gent gran i per tant l’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de vetllar perquè els seus drets siguin reconeguts i garantits.

Atès que volem que aquesta commemoració prengui força i ens permeti renovar el nostre compromís amb les politiques adreçades a la gent gran.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al Plenari del Consell Municipal la següent


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL


El Consell Municipal acorda:

Continuar i reforçar les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona adreçades al recolzament i a l’increment de la qualitat de vida de la gent gran, per tal de facilitar-los una millor vida activa.

Reconèixer la feina feta per les entitats i les institucions de gent gran, i les que treballen amb aquestes persones, per la tasca que fan de suport i de millora de les seves condicions de vida.

Donar compliment, amb la major celeritat possible, als compromisos adquirits per tirar endavant els equipaments i els serveis adreçats a la gent gran de la nostra ciutat.

Prioritzar l’aplicació de la Llei per a l’Autonomia Personal i Suport a la Depèndència com a instrument bàsic per millorar l’atenció a les persones grans dependentes.

Posar tots els instruments necessaris per fer efectiva la inclusió de les persones grans en risc d’exclusió.

Analitzar, valorar i proposar alternatives de millora de les prestacions econòmiques que avui estan rebent les persones grans de les diferents Adminitracions.

Impulsar nous compromisos de serveis i d’actuacions de l’Ajuntament de Barcelona adreçats a la gent gran amb la finalitat de que cada vegada aquesta etapa de la vida pugui ser gaudida amb més qualitat, excel·lència i plena garantia dels seus drets.

I, finalment, fer un reconèixement merescut a totes les persones grans de la nostra ciutat que han fet que Barcelona sigui la ciutat que és avui.

dijous, 18 de setembre de 2008

Les cobertes dels edificis municipals amb vegetació

CiU aconsegueix que l’Ajuntament estudiï cobrir les cobertes dels edificis municipals amb vegetació per minimitzar el consum energètic i la contaminació ambiental.

El regidor de CiU, Raimond Blasi, ha defensat aquesta iniciativa, aprovada per unanimitat en la Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient
Barcelona.- El Grup Municipal de Convergència i Unió a Barcelona, que presideix Xavier Trias, ha aconseguit avui el compromís del Govern municipal perquè l’Ajuntament estudiï cobrir les cobertes dels edificis públics amb vegetació per minimitzar el consum energètic i la contaminació ambiental.

El regidor de CiU Raimond Blasi ha defensant davant la Comissió de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament una proposició que reclamava que "el Govern municipal estudiï la possibilitat de cobrir les cobertes dels edificis municipals allà on sigui possible amb vegetació, per tal de minimitzar el consum energètic i la contaminació ambiental". La iniciativa s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

Blasi ha explicat que les cobertes vegetals pels edificis s’inscriu en l’àmbit de la bioconstrucció o construcció bioclimàtica, que és aquella construcció d’elevada eficiència energètica que té com a objectiu aconseguir un gran nivell de confort tèrmic tenint en compte el clima i les condicions de l’entorn. "Les cobertes vegetals són clarament beneficioses", ha dit el regidor de CiU, "perquè s’ha comprovat que amorteixen el soroll, treballen pel retorn de CO2 i absorbeixen aigua de pluja i en redueixen l’aportació al clavegueram". Raimond Blasi ha explicat que també redunden en beneficis d’eficiència energètica, "ja que aconsegueixen reduccions del 25 per cent en despesa per refrigerar, i un 50 per cent pel que fa a la calor".