dilluns, 28 de desembre de 2009

Bombers de Barcelona

CiU demana la compareixença del responsable municipal del cos de Bombersper donar compte de l’aplicació del Pla Director de Bombers.
El regidor de Seguretat de CiU, Raimond Blasi, critica que el Pla no s’estàaplicant i que aquest fet podria posar en perill la feina que desenvolupenels bombersBarcelona.
El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona, quepresideix Xavier Trias, demana la compareixença del responsable municipaldel cos de Bombers per donar compte de l’aplicació del Pla Director deBombers. El regidor de Seguretat de CiU, Raimond Blasi, critica que el Plano s’està aplicant i que aquest fet podria posar en perill la feina quedesenvolupen els bombers.
El Pla Director de Bombers es va debatre en el Consell Plenari celebrat elmes de juny d’aquest any i havia de contemplar les millores tecnològiques id'inversió en infraestructura que el cos de bombers de Barcelona portareclamant des de fa tant de temps. “Han passat sis mesos des d’aquellapresentació i ara demanem la compareixença dels responsable municipalperquè al llarg d’aquesta mesos hi ha hagut una sèrie de fets que hauriende fer pensar en el replantejament del Pla, com són la reubicació de lacaserna del carrer Provença per l’ampliació de l’Hospital Clínic ol’incompliment del conveni signat entre els Bombers i l’Ajuntament deBarcelona”, ha dit el regidor.
Com ha explicat Raimond Blasi els bombers van signar amb l’Ajuntament unconveni el mes de maig de 2009, “però aquest conveni no s’ha respectat tali com han denunciat els Bombers, que alerten de que el Pla director ésescàs en recursos, sense organització, que falten bombers per complir lesbaixes que per jubilacions es produiran el 2010. Els bombers reclamen tambél’ampliació de la plantilla per poder garantir un mínim diari de 101bombers operatius”.
La ciutat està dividida en sis zones i cada una compta amb un parc debombers, conegut com a “parc tipus”, que, fins ara, es complementaven ambel Parc central de l’Eixample, però ara eliminen aquest parc central. Blasiha qüestionat que desaparegui aquesta coexistència amb el Parc Central, “no està clar que els parcs tipus siguin la resposta a la prestació global d'un servei de ciutat”.“Tots aquests aspectes afecten a la tasca que desenvolupen els bombers,volem escoltar l’opinió del responsable municipal”, ha dit Blasi afegint que en la propera Comissió de Seguretat i Mobilitat CiU demanarà quecomparegui el responsable municipal del cos de bombers per donar comptesobre el Pla Director de Bombers.
Blasi ha reclamat també millorar la formació dels nous bombers, “abans alcos de Bombers hi entrava gent amb un ofici, avui aquesta formació s’ha dedonar des del propi cos”. El regidor de CiU ha apostat també per la creació del Parc de Prevenció, un parc amb contingut pedagògic, i per la creació d’un Museu dels Bombers amb l’objectiu de procurar pel manteniment delpatrimoni del cos de bombers.
“A diferència de l’equip de Govern, des de CiU valorem i apreciem el cosde Bombers de Barcelona, un cos amb més de 175 anys d'història que ha detornar a ser el cos de referència del país i de l'Estat, fins i totd'Europa”, ha finalitzat Blasi.

dimecres, 9 de desembre de 2009

Unió rebutja la proposta de supressió de la Puríssima

"Des del Govern es ressusciten temàtiques laïcistes com a mera mesura de distracció"
El secretari de relacions institucionals d'Unió a la ciutat de Barcelona i responsable d'afers religiosos, Raimond Blasi, ha manifestat el "ferm rebuig" del seu partit a la proposta de supressió de la festivitat de la Puríssima.
Blasi ha manifestat que “la festivitat de la Puríssima Concepció, que efectivament té un origen religiós, és actualment patrimoni cultural de tots, i forma part de la tradició de la cultura judeocristiana de la nostra societat, que no pot negligir-se sense adulterar la nostra identitat col·lectiva”, afegint que “cadascú és lliure de celebrar-la o no, segons les seves creences”.

Pel regidor socialcristià, “la proposta que rebutgem no és anecdòtica”, i ha criticat que “ja estem acostumats a aquest tipus de insinuacions o globus sondes que, més allà de la seva dubtosa utilitat, serveixen per crispar la societat i fins i tot enfrontar-la”.

Blasi ha recordat que “des del 1978 l’Estat espanyol es va declarar aconfessional, que no significa que negui la seva Història ni en renegui”. “D’altra banda”, ha continuat el regidor d'Unió, “la Puríssima Concepció té un fort arrelament a Catalunya i a Barcelona, cosa que fa que sigui un festa d’especial interès i seguiment social, a les portes del Nadal”.

Blasi ha denunciat que “una vegada més, des del Govern de la Generalitat es ressusciten temàtiques laïcistes com a mera mesura de distracció, quan haurien d’estar plenament dedicats a treballar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i fer la vida més fàcil i més feliç, més encara en uns moments de crisi social i econòmica com els que estem vivint actualment”.