divendres, 29 d’abril de 2011

MANIFEST DE LA UNIÓ DE TREBALLADORS DEMOCRATACRISTIANS EN EL DIA DEL TREBALL 2011

L’evolució de la crisi econòmica ha estat negativa des de fa tres anys. Per a nosaltres, el creixement de l’atur és quelcom inassumible que ens obliga a tots, treballadors, empresaris i especialment a les administracions públiques.

Des de la Unió de Treballadors Democratacristians de Catalunya manifestem que les futures polítiques socials i econòmiques han de tenir en compte els següents principis i propostes:

• Recuperar els principis ètics i de valors en tots els nivells de l’activitat econòmica

• Emprendre definitivament el sanejament del sistema financer a fi de que el crèdit arribi a les empreses, especialment les mitjanes, petites i els autònoms

• Considerar la formació professional com una eina per a la millora de les condicions de vida i professionals dels treballadors , mitjançant la implantació d’un sistema similar al DUAL alemany que permeti la qualificació i el reconeixement de les competències professionals
• Urgir la reforma del mercat de treball i de la negociació col•lectiva per a no primar avantatges als que ja tenen treball introduint elements de flexibilització que faciliti l’accés al treball
• Afavorir fiscalment la contractació del treballadors en atur de llarga durada especialment les dones, i encara més, els joves
Per establir un nou model de creixement econòmic i social sostenible, que tingui a la persona com eix fonamental i que permeti garantir unes condicions de vida dignes i el manteniment de l’estat del benestar, cal la implicació de tots : treballadors i empresaris, organitzacions empresarials i sindicals, de la resta de la societat civil. Instem al Govern de l’Estat a que prengui consciència de l’actual situació i actuï de manera immediata. I al Govern de la Generalitat de Catalunya per a que avancin aquestes mesures d’acord amb el que permeti la situació financera en la que s’ha trobat.


Unió de Treballadors Democratacristians de Catalunya
Barcelona, 1 de maig de 2011