divendres, 26 de setembre de 2008

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 1 D'OCTUBRE DIA DE LA GENT GRAN

Avui he donat lectura al ple de l'Ajuntament a la Declaració institucional que us adjunto i que ha estat aprovada per unanimitat per tots els grups del consistori a proposta nostra, de CiU.


Atès que l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució 45/106, de14 de desembre de 1990, va proclamar el dia 1 d'octubre, com a Dia Internacional de la gent gran.

Atès que en aquest dia Internacional volem recordar la importància que té que les persones grans continuïn tenint una vida activa i el dret que també tenen de gaudir d’uns serveis que els permetin tenir la qualitat de vida que es mereixen, desprès de l’aportació que han fet a la societat.

Atès que la Barcelona d’avui és el resultat dels esforços i de la feina duta a terme per la gent gran i per tant l’Ajuntament de Barcelona té l’obligació de vetllar perquè els seus drets siguin reconeguts i garantits.

Atès que volem que aquesta commemoració prengui força i ens permeti renovar el nostre compromís amb les politiques adreçades a la gent gran.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem al Plenari del Consell Municipal la següent


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL


El Consell Municipal acorda:

Continuar i reforçar les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona adreçades al recolzament i a l’increment de la qualitat de vida de la gent gran, per tal de facilitar-los una millor vida activa.

Reconèixer la feina feta per les entitats i les institucions de gent gran, i les que treballen amb aquestes persones, per la tasca que fan de suport i de millora de les seves condicions de vida.

Donar compliment, amb la major celeritat possible, als compromisos adquirits per tirar endavant els equipaments i els serveis adreçats a la gent gran de la nostra ciutat.

Prioritzar l’aplicació de la Llei per a l’Autonomia Personal i Suport a la Depèndència com a instrument bàsic per millorar l’atenció a les persones grans dependentes.

Posar tots els instruments necessaris per fer efectiva la inclusió de les persones grans en risc d’exclusió.

Analitzar, valorar i proposar alternatives de millora de les prestacions econòmiques que avui estan rebent les persones grans de les diferents Adminitracions.

Impulsar nous compromisos de serveis i d’actuacions de l’Ajuntament de Barcelona adreçats a la gent gran amb la finalitat de que cada vegada aquesta etapa de la vida pugui ser gaudida amb més qualitat, excel·lència i plena garantia dels seus drets.

I, finalment, fer un reconèixement merescut a totes les persones grans de la nostra ciutat que han fet que Barcelona sigui la ciutat que és avui.