dilluns, 28 de desembre de 2009

Bombers de Barcelona

CiU demana la compareixença del responsable municipal del cos de Bombersper donar compte de l’aplicació del Pla Director de Bombers.
El regidor de Seguretat de CiU, Raimond Blasi, critica que el Pla no s’estàaplicant i que aquest fet podria posar en perill la feina que desenvolupenels bombersBarcelona.
El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona, quepresideix Xavier Trias, demana la compareixença del responsable municipaldel cos de Bombers per donar compte de l’aplicació del Pla Director deBombers. El regidor de Seguretat de CiU, Raimond Blasi, critica que el Plano s’està aplicant i que aquest fet podria posar en perill la feina quedesenvolupen els bombers.
El Pla Director de Bombers es va debatre en el Consell Plenari celebrat elmes de juny d’aquest any i havia de contemplar les millores tecnològiques id'inversió en infraestructura que el cos de bombers de Barcelona portareclamant des de fa tant de temps. “Han passat sis mesos des d’aquellapresentació i ara demanem la compareixença dels responsable municipalperquè al llarg d’aquesta mesos hi ha hagut una sèrie de fets que hauriende fer pensar en el replantejament del Pla, com són la reubicació de lacaserna del carrer Provença per l’ampliació de l’Hospital Clínic ol’incompliment del conveni signat entre els Bombers i l’Ajuntament deBarcelona”, ha dit el regidor.
Com ha explicat Raimond Blasi els bombers van signar amb l’Ajuntament unconveni el mes de maig de 2009, “però aquest conveni no s’ha respectat tali com han denunciat els Bombers, que alerten de que el Pla director ésescàs en recursos, sense organització, que falten bombers per complir lesbaixes que per jubilacions es produiran el 2010. Els bombers reclamen tambél’ampliació de la plantilla per poder garantir un mínim diari de 101bombers operatius”.
La ciutat està dividida en sis zones i cada una compta amb un parc debombers, conegut com a “parc tipus”, que, fins ara, es complementaven ambel Parc central de l’Eixample, però ara eliminen aquest parc central. Blasiha qüestionat que desaparegui aquesta coexistència amb el Parc Central, “no està clar que els parcs tipus siguin la resposta a la prestació global d'un servei de ciutat”.“Tots aquests aspectes afecten a la tasca que desenvolupen els bombers,volem escoltar l’opinió del responsable municipal”, ha dit Blasi afegint que en la propera Comissió de Seguretat i Mobilitat CiU demanarà quecomparegui el responsable municipal del cos de bombers per donar comptesobre el Pla Director de Bombers.
Blasi ha reclamat també millorar la formació dels nous bombers, “abans alcos de Bombers hi entrava gent amb un ofici, avui aquesta formació s’ha dedonar des del propi cos”. El regidor de CiU ha apostat també per la creació del Parc de Prevenció, un parc amb contingut pedagògic, i per la creació d’un Museu dels Bombers amb l’objectiu de procurar pel manteniment delpatrimoni del cos de bombers.
“A diferència de l’equip de Govern, des de CiU valorem i apreciem el cosde Bombers de Barcelona, un cos amb més de 175 anys d'història que ha detornar a ser el cos de referència del país i de l'Estat, fins i totd'Europa”, ha finalitzat Blasi.