divendres, 6 de juny de 2008

CiU valora positivament l ’acord per crear la figura del fiscal contra el ‘mobbing’ immobiliari.


El regidor Raimond Blasi demana que aquest fiscal actuï sense impunitat contra l’assetjament immobiliari, ja sigui d’un privat o del propi Ajuntament, alhora que reclama que s’obrin les oficines d’habitatge a Sarrià i Les Corts Barcelona.
El Grup Municipal de CiU a Barcelona, que presideix Xavier Trias, ha valorat avui molt positivament l‟acord entre la Fiscalia i l‟Ajuntament de Barcelona per crear la figura del fiscal contra el „mobbing‟ immobiliari, i ha reclamat que aquest actuï també si el responsable és l‟administració pública. El regidor del grup de CiU Raimond Blasi ha demana que aquest fiscal actuï sense impunitat contra l‟assetjament immobiliari, ja sigui d‟un privat o del propi Ajuntament, i ha reclamat que s‟obrin les oficines d‟habitatge als dos districtes que encara no en tenen, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. La Fiscalia Superior de Catalunya i l‟Ajuntament de Barcelona van signar ahir un conveni per lluitar contra l‟assetjament immobiliari i, a aquest efecte, es va anunciar la creació de la figura d‟un nou fiscal contra el „mobbing‟ immobiliari.
"Des de CiU", ha dit Blasi, "valorem de manera positiva aquesta iniciativa, i exigim que actuï sense impunitat en aquells casos on es demostri que s‟està fent „mobbing, ja sigui un privat o una administració". Com ha explicat el regidor de CiU, hi ha maneres diferents d‟exercir „mobbing‟: "el „mobbing‟ no es dóna necessàriament només en l‟àmbit privat, les pròpies administracions poden concórrer en „mobbing". "Un assetjament que, de vegades, consisteix en la deixadesa municipal a l‟hora de desenvolupar planejaments. Aquest fet provoca el deteriorament progressiu de les vivendes afectades", ha dit Blasi, que ha posat exemples d‟aquestes situacions a la ciutat de Barcelona: les cases barates del Bon Pastor de titularitat municipal; o casos fruït de nous Planejaments, com pot ser el dels Tres Turons. "Aquests situacions i la manca d‟actuació de l‟Ajuntament provoca que hi hagi persones que poden acabar vivint en situació permanent de precarietat per no contravenir la llei o bé per arranjar les seves vivendes sense els permisos corresponents i, per tant, de forma alegal".
Segons es desprèn del conveni signat entre la Fiscalia i l‟Ajuntament, aquest nou fiscal comptarà amb el suport i l‟assessorament de les Oficines d‟Habitatge dels districtes de la ciutat. "És important que el Fiscal tingui aquest suport, però des de CiU lamentem que no el podrà de tenir de tots els districtes", ha indicat Blasi, tot recordant que encara hi ha dos districtes de la ciutat de Barcelona, Sarrià Sant-Gervasi i Les Corts, que no disposen d‟Oficina d‟Habitatge. "Des de CiU hem denunciat aquesta situació en repetides ocasions ja que aquest fet provoca una discriminació dels habitants d‟aquests districtes respecte als de la resta de la ciutat", ha conclòs Blasi reiterant la petició d‟obertura d‟aquests oficines.
Barcelona, 5 de juny de 2008