divendres, 8 d’agost de 2008

El nou curs universitari al 22@

El dilluns passat el 3er tinent d’alcalde de Barcelona conjuntament amb el conseller delegat del 22@ van fer la presentació del nou curs universitari al Districte del 22@ que s’iniciarà el mes de setembre.

Em felicito pel canvi de model que se li ha donat al projecte del 22@. La combinació de formació - recerca (estudis universitaris, post graus i investigació) + residència + empresa crea un pol d’atracció idoni per la captació de talent i desenvolupament.

Crec que és important aquest nou plantejament de “campus universitari”, el segon de la ciutat si considerem el Campus Nord de Diagonal. A curt termini s’espera que la població estudiantil arribi als 25.000 alumnes.

Hem de continuar cuidant a les empreses que s’hi troben ubicades així com les noves empreses que s’hi incorporen. Hem de ser ràpids i capaços d’adaptar-nos als nous temps.

La ciutat de Barcelona és atractiva per estudiants que venen d’Erasmus però no ho a de ser només d’estudiants que venen a passar una breu temporada.

A diferència del Campus Nord, aquest nou Campus del 22@ té un greu problema: la mobilitat. Deixant de banda els 1.240 alumnes residents a les noves residències (NIDO i Watermelon), que també tenen necessitats de transport, hi haurà un considerable augment dels usuaris potencials del transport públic que no veuran cobertes les seves expectatives.

El 22@ encara està en obres. A la vegada es demana a tot un conjunt d’alumnes que es desplacin d’unes instal·lacions (l’Estació de França o les Rambles o el Diagonal Nord) a on hi ha un transport àgil i freqüent de Metro, Bus i Bicing, fins i tot amb pàrquing per vehicle privat, a una zona desproveïda de Metro, amb una baixa freqüència de Bus i a on expectatives de Bicing no en hi ha cap ja que s’ha arribat al màxim (d’acord amb el que declarava en una recent entrevista l’alcalde de Barcelona el Sr. Hereu). Altrament el Tramvia te una utilitat bàsicament turística degut al plantejament actual de freqüències i lentitud de desplaçament.

Tot plegat desmotiva la utilització del transport públic, en una franja d’edat majoritàriament jove i entre la qual encara es pot inculcar l’hàbit d’utilitzar aquest servei. A la vegada pot provocar la utilització del vehicle privat, cotxe, moto o bicicleta (bicicleta privada que tampoc estarà proveïda de pàrquing habilitat d’acord amb el que va declarar en la darrera Comissió de mobilitat el regidor Sr. Narvaez).

També hi ha estudiants que venen de fora de Barcelona i sovint agafen el vehicle propi ates a la mala comunicació existent. Tot plegat també pot provocar greus problemes de mobilitat a l’interior del propi el districte.

Acabar el 22@ és un procés que porta el seu temps, com és lògic, i per tant no s’alliberarà la zona dels inconvenients que provoquen aquestes. S’ha de fer amb urgència la previsió de l’ impacte de mobilitat que suposa aquest nou campus universitari.

Fer arribar el Metro és una cosa que a dia d’avui queda lluny de les possibilitats de la ciutat però no en canvi augmentar la freqüència de línies de Bus existents. Fins i tot plantejar-nos la possibilitat de noves línies que enllacin la ciutat o llançadores que uneixin el campus amb eixos de transport públic efectius.

Finalment és necessari fer un plantejament per l’ús de la bicicleta, ja sigui el servei Bicing, amb nous estacionaments, o bé pròpia amb estacionaments habilitats a tal efecte, així com carrils bici.

A la ciutat ja hem tingut l’experiència de Diagonal Nord i val la pena que la tinguem en compte per no cometre i patir els mateixos errors. És agost, el govern està de vacances però la ciutat no descansa ni un moment.