dijous, 6 de novembre de 2008

T-INFANT

Com sabreu el mes de Juliol va fer un any de l'entrada de CiU al govern de les diferents entitats de l'Àrea metropolitana, concretament mancomunitat, Entitat del Medi Ambient (EMMA) i Entitat del Transport (EMT). El fet d'haver entrat al govern implica un compromís en el desenvolupament d'aquesta gran Àrea Metropolitana de Barcelona i que tan sovint havia generat controvèrsies.

El fet d'entrar al Govern ens permet tenir una incidència directa en el funcionament d'aquestes entitats, assumint un paper actiu, a la vegada que ens permet tenir accés directe a informació que fins al moment ens quedava restringit en tan que oposició. Tan mateix no tot son flors i violes i lògicament hem tingut, i tenim les nostres divergències.

Recentment, concretament en el darrer plenari de l'Ajuntament es va aprovar per unanimitat una proposta de CiU encaminada a la creació d'un nou títol tarifari, la coneguda com a T-Infant (gratuïtat pels menors de 12 anys), així com l'impuls de politiques tarifaries efectives d'ajut a les famílies (T-Familiar) i als joves (T-Jove). I tal i com indica la nota de premsa demà en el si de la junta de govern de l'EMT, de la qual en soc el representant, i del consell de la mateixa s’aprovarà finalment el text de recolzament a la iniciativa que no és altre que una transposició de l'aprovat a l'Ajuntament. Aquest és un text que s'ha hagut de negociar ja que inicialment hi ha hagut certes reticències per part de l'EMT.

Aquesta proposta d'acord s’elevarà a la vegada a l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), la que imprimeix els bitllets, ja que és en definitiva qui haurà d'assumir-ne el possible cost. L'ATM rep els seus ingressos de La Generalitat i de l'Estat.

Ja per acabar aquest és un dels exemples de la conjunció de polítiques familiars impulsades des del nostre grup a l'Ajuntament i que tractant temes sectorials es concreten amb resultats. De ben segur que el conjunt de representants que Unió té a l'Entitat, entre ells els tres regidors de Barcelona, continuarem treballant per que la nostra feina es tradueixi en l'aplicació de les polítiques socials que des del nostre partit sempre hem defensat.

El Ple de l’Entitat Metropolitana del Transport aprova demà reclamar a l’ATM que es creï la T-Infant que proposa Trias perquè els menors de 12 anys viatgin gratis

La iniciativa del Cap del Grup Municipal de CiU, que suposarà un benefici per a l’economia de les famílies i que també té avantatges pedagògics, de foment del transport i mediambientals, segueix el tràmit perquè entri en vigor l’any que ve

Barcelona.- El Consell Plenari de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) aprovarà demà dijous reclamar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que es creï la T-Infant que proposa el President del Grup Municipal de CiU a Barcelona, Xavier Trias, i que ha de permetre als menors de 12 anys viatjar gratuïtament en el transport públic, Bus, Metro i Tramvia. La mesura de Xavier Trias, que suposarà un benefici per a l’economia de les famílies i que també té avantatges pedagògics, de foment dels transport i mediambientals, segueix el tràmit perquè entri en vigor al llarg de l’any que ve.

Donant continuïtat a la proposició de CiU que el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat divendres passat i que instava al consistori a reclamar a l’EMT que sol·licités a l’ATM la creació d’un nou títol de transport públic gratuït pels menors de 12 anys, el Plenari de l’entitat metropolitana aprovarà demà una proposta d’acord que segueix punt per punt la proposta de Xavier Trias sobre la T-Infant. Així, l’EMT acordarà demà una iniciativa en tres punts que indica:

1. Manifestar la necessitat que els ciutadans i ciutadanes de l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport disposin d’unes tarifes de transport públic socialment responsables i coherents amb uns models de tarificació que responguin a les demandes i necessitats actuals

2. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità que en el marc del nou contracte programa aprofundeixi en la política tarifària, contempli un ampli suport a les famílies amb l’adaptació de la T- Familiar i la T- Jove, i creï un nou títol gratuït per als menors de 12 anys.

3. Iniciar una campanya per promoure la utilització del transport públic entre els infants i les seves famílies en els seus desplaçaments als centres escolars.”

A parer de CiU, la creació de la T-Infant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona al llarg del 2009 ha de ser una realitat. A les ciutats de Lleida, Girona i Tarragona gaudeixen de beneficis pel transport dels nens. Intentar justificar la negativa a la seva posada en marxa amb arguments de cost inassumible no és creïble perquè la reducció del preu dels viatges farà augmentar el nombre d’usuaris.