dimarts, 15 de març de 2011

Balanç del mandat 2007-2011 dels càrrecs municipals electes de la Intercomarcal de Barcelona d'Unió (III)

Pel que fa als nostres Regidors i Regidora en el moment de la distribució competencial i com no podia ser d’una altre manera, Unió ha tingut representació en totes i cada una de les àries temàtiques/sectorials de l’Ajuntament.

Dixeu-me que us doni unes dades generals i desprès passi a la feina més concreta de cada un de nosaltres tres. No entraré al detall sinó que faré una ressenya d’allò més rellevant i que per tant ha tingut un ressò més mediàtic.
Hem tingut presencia activa a totes les comissions de govern:

o Presidència Territori i Funció Pública (Iniciatives presentades: 55)

o Hisenda i Pressupostos (Iniciatives presentades: 82)

o Urbanisme, Infraestructura i Habitatge (Iniciatives presentades: 51)

o Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement (Iniciatives presentades: 106)

o Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient (Iniciatives presentades: 47)

o Cultura, Educació i Benestar Social (Iniciatives presentades: 54)

o Acció Social i Ciutadania (Iniciatives presentades: 25)

o Seguretat i Mobilitat (Iniciatives presentades: 59)

Comissions especials:

o Comissió pel Cas Palau de la Música

o Comissió d’Infraestructures

I també lògicament al Plenari (Iniciatives presentades: 43). Fent-nos un espai propi.

Sumant les iniciatives per escrit s’han realitzat prop de 1500 proposicions, precs, preguntes, al•legacions i declaracions institucionals.

A les diferents empreses públiques municipals hem estat als consells d’administració, en alguns casos representats per altres companys de partit (22@, Agència del Carmel o Pro Nova) hem tingut representació al Consell Comarcal així com a l’Àrea Metropolitana, que com sabeu tot just ara, comença a experimentar una transformació d’acord amb la Llei de l’Àrea Metropolitana, aprovada a la legislatura passada, pel Parlament de Catalunya.

Sense que sigui una lectura d’un currículum permeteu-me que enumeri responsabilitats i accions més rellevants de cadascun de nosaltres.


SÒNIA RECASENS

Portaveu adjunta

Responsable dels temes de Promoció Econòmica, Turisme i Usos del Temps

Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc

Membre de la Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública

Membre de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos

Membre de la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement

Membre de la Comissió especial d’Infraestructures

Membre de la Comissió especial pel Cas Palau - Ciutat Vella

Vocal de l’ Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida

Consellera de Mercabarna

Consellera de Barcelona Activa, SA

Consellera de Barcelona de Serveis Municipals, SA

Membre de l’Executiu de Turisme de Barcelona

Consellera Portaveu de l'EMMA.


De l’esfera sectorial destaca el seu paper en:

- Àmbit de Turisme:

o Regulació fenomen dels apartaments turístics per conciliar l’interés empreses i descans ciutadà.

o Seguiment i aportacions al Pla estratègica de turisme. Amb especial èmfasi al rebuig a la taxa de turisme. Com sabeu al final ha acabat malament ja que el Govern municipal ha estat incapaç d’aconseguir el suport del sector i CiU s’ha erigit com interlocutor vàlid tant amb els sector com amb els ciutadans.

o Especial atenció als problemes de seguretat i turisme.

o L’especial atenció als problemes de seguretat i turisme.

o També l’aplicació i impacte sobre el sector de la restauració de la llei antitabac.

- Hisenda:

o La denúncia de campanyes de publicitat i de despeses innecessàries: s’ha mostrat el rebuig a les campanyes i ha fet públiques les xifres com per exemple saber que la Nadala i regal corporatiu d’un llibre d’olors va costar 378.000 €.

o El seguiment i col•laboració en els Pressupostos alternatius que cada any es fan i els debats de les ordenances fiscals i temes de fiscalitat, com el cas recent del preu públic de recollida escombraries.

- Presidència:

o La Carta municipal. S’han reclamat els 3 fronts oberts: finançament municipal, justícia de proximitat i participació en les infraestructures (aeroport ...).

o Recordareu la retirada dels anuncis de prostitució o la denúncia i retirada de la publicitat poc decorosa, vaja, “marrana” als taxis ... la denúncia i vetlla sobre els valors de la ciutat i l’actitud incoherent del Govern municipal.

o La millora del finançament de l’ajuntament: aconseguir que l’iva que paga l’ajuntament retorni per ser reinvertit.

o La feina a favor de la dignificació dels treballadors municipals . S’ha reclamat i exigit catàleg de llocs de treball. També ha intervingut en temes i conflictes puntuals com les queixes dels treballadors d e les OAC’S o els gruistes que els van fer seguir per detectius privats.

- Promoció Econòmica:

o La defensa d’àmbits de promoció econòmica de Barcelona en perill com per exemple Can Batlló.

o La lluita contra la crisi: presentació de 52 mesures per fer-hi front. Destaquen iniciatives com el confirmming, pagament a 30 dies, o la finestreta única.

o El rebuig als plans locals d’ocupació. Es van esmerçar 14 milions € per contractar només 6 mesos a 2.081 persones en plena campanya electoral de les catalanes. Seguiment als debats trimestrals sobre la crisi a les comissions de promoció econòmica.

- Família:

o Els Casals d’estiu es va demanar l’augment de beques per les famílies a l’atur. També es va demanar i no s’ha acabat fent- una finestreta única pels casals d’estiu municipals per simplificar la inscripció i acabar amb les cues.

o En temes de conciliació: Lluita per la baixa maternal i paternal pels càrrecs electes. Tot i haver fracassat a Barcelona s’ha aconseguit instar la regulació des del Congrés dels diputats.

Finalment en l’àmbit territorial destaca:

- La lluita per la reforma del Paral•lel per convertir-lo en un eix cívic i cultural.

- El Pla d’usos de la Muntanya de Montjuïc. S’han presentat al•legacions a la MPGM de Montjuïc i ha intervingut en el procés participatiu. ENTRE ALTRES.


GERARD ARDANUY

Responsable dels temes d’Educació. Ocupació, Consum, Innovació, Recerca i Societat de la Informació

Regidor adscrit al Districte de l'Eixample. President del Consell del Districte.
Membre de la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació i Coneixement

Membre de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social

Membre de la Comissió d'Acció Social i Ciutadania

Consellera de Barcelona Activa, SA

Vocal de ProEixample, SA

Vocal de Catalana d'Iniciatives C.R., SA

Vocal de l'Institut Municipal d'Educació

Membre del Patronat de la Casa Asia

Membre del Consell Municipal de Consum

Membre del Grup Polític de Drogodependències

Conseller de la Mancomunitat de Municipis


De l’esfera sectorial destaca el seu paper en:
- Educació

o La proposta de concertació de places d’escola bressol a Barcelona.

o La defensa d’iniciatives per implicar l’ajuntament en combatre el fracàs escolar.

o La defensa de la dignificació i millora de la FP a la ciutat de Barcelona

o El Suport a les AMPA i les direccions dels 7 Instituts que van perdre el Batxillerat el passat curs, defensa de la tasca social i a favor de la inclusió. El Govern Municipal no va defensar la seva continuïtat.

o La denúncia sistemàtica de l’ incompliment al llarg d’aquests anys del Pla d’equipaments Escolars 2008-2011 entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona.

o S’ha aconseguit que les AMPA de les Escoles concertades puguin demanar subvencions municipals.

o La defensa del col•lectiu de les escoles d’educació especial a Barcelona.

o S’ha evitat el tancament de l’escola d’Adults Pere Calders, s’ha treballat per implicar l’ajuntament en el suport a aquetes equipaments educatius.

o El Suport a les UEC (Unitats d’escolarització compartida) que treballen amb nois i noies exclosos.

- Societat del Coneixement

o S’ha proposat la millora del Pla d’alfabetització digital de Barcelona.

o S’ha proposat la creació d’una plataforma de “landing” de serveis tecnològics a Barcelona unint els centres de recerca i equipaments científics de la nostra ciutat.

o Desenvolupar el Pla wi-fi obert a Barcelona

o Desenvolupament un llibre blanc de les telecomunicacions a Barcelona.

- Ocupació

o S’ha defensat la redefinició del Pacte per l’ocupació a Barcelona obrint-lo a tots els grups municipals.

o La realització d’un mapa de professions i oficis a Barcelona.

o La millora de les accions d’orientació per aturats a la ciutat de Barcelona.

o S’ha defensat també la continuïtat de les escoles taller a la nostra ciutat.

- Consum

o Es va aprovar l’elaboració d’una guia de restaurants per a celíacs.

- Infància en risc

o S’ha demanat més suport econòmic i polític a les entitats concertades d’infància en risc.

o S’han demanat també més i millors places de EAIA, superar el col•lapse d’aquest equipaments.

- Atenció domiciliària

o Denuncia del procés d’atorgament del concurs d’atenció domiciliària de més de 100Md’€


Finalment en l’àmbit territorial destaca:

o Desenvolupar el Consell Ciutadà de l’Eixample i millora de la participació.

o Denunciar les dificultats de relació dels ciutadans amb el govern del districte.

o Denunciar l’aturada d’obres claus per al districte com el Passeig de Sant Joan i l’illa germanetes.

o Hem denunciat la gestió municipal de la compra venda de la casa Burés i la mancança d’equipaments a la dreta de l’eixample.

o Defensar la ubicació de l’escola d’educació especial Fàsia en un altra ubicació més digne.

o Denunciar l’ocupació d’immobles.

o Plantejar un acord de convivència l’entorn del temple de la Sagrada Família que tingui en compte l’èxit del temple, als veïns i a l’activitat turística

o Hem demanat plans específics de suport als comerços afectats per obres públiques al districte. ENTRE ALTRES.